TÅG 150 – Tidernas största tågfest med gamla, nya och framtidens tåg
Åter till TÅG 150-sidan?
Klicka i bilden ovan!

TÅG 150 i Gävle 7-10 september 2006

               
Zug 150
  English               Deutsch
 

År 2006 fyller den svenska järnvägen 150 år. Banverket är tillsammans med Järnvägs-forum, Green Cargo, SJAB, TGOJ trafik, EuroMaint och Jernhusen initiativtagare till firandet som kommer att pågå under hela året och över hela landet. Jubileets största arrangemang, TÅG 150, arrangeras av Sveriges Järnvägsmuseum och Banverket. Temat är gamla, nya och framtida tåg. Banverket står med detta bakom det största tågarrangemanget i Sverige på 25 år.

 

Öppettider
Torsdag 7/9 till söndag 10/9.
Området är öppet 9-17 alla dagar.

Lördag kväll är museiområdet öppet till 22. (Grind AGEVE samt övergång mellan Sveriges Järnvägsmuseum och AGEVE är stängda samma tid).

Entrépriser
Entrén kostar 100 kr för en dag. För 150 kr kan man gå in alla dagar. Barn under 16 år gratis.

Pendeltåg mellan Gävle C och Sveriges Järnvägsmuseum/AGEVE ingår i entrébiljetten. För den som betalt entrébiljett kan man gå fritt mellan områdena. För just dessa dagar skapas en övergång över järnvägen till Fliskär.

OBS!
Inga rabatter gäller under det här arrangemanget! Inte heller medlemskap i Järnvägsmusei Vänner.


Förköp entrébiljetter
Biljetter kan förköpas av SJ:s telefonförsäljning på telefon 0771-75 75 75 eller på SJ:s försäljningsställen. Biljetter kan även köpas på Sveriges Järnvägsmuseum i Ängelholm och Gävle, turistbyrån i Gävle, samt på stationscafeét i Storvik.

 Köp av entrébiljett 7-10 september
-Entré vid Upplandsleden, gamla AGEVE-området.

-Entré vid Sveriges Järnvägsmuseums leveransgrind (Rälsgatan 1) eller vid vanliga huvudentrén utmed järnvägen till Skutskär (Rälsgatan 1)

-På plattform Gävle Central, spår 4.

-På järnvägscaféet i Storvik.

-Ombord på lokala tåg från Storvik och Ockelbo.

Årgångståg och Veterantåg ansluter
Från Stockholm/Uppsala alla dagar. Särskild biljett erfodras.

Från Borlänge/Falun alla dagar. Särskild biljett erfodras.

Från Eskilstuna/Västerås/Sala/Avesta Krylbo lördag. Särskild biljett erfodras.

Information om tidtabeller och biljetter finns här. I biljettpriserna för dessa tåg ingår entrébiljetten.

Pendlar till TÅG 150
Alla dagar körs pendlar minst en gång i timmen till TÅG 150-området. OBS! Entrébiljetten gäller på pendeln, och de måste köpas på plattformen spår 4 Gävle, om ni inte har de innan, så kom i tid!
Tidtabell för pendel finns här!

Godståg
Torsdag, fredag och söndag kommer det att gå ett antal fotogodståg mellan Hagaström och Skutskär och/eller Fliskär. Tidtabell och sammansättning för dessa finns här!

 Korta turer med ånglok
Torsdag, fredag och söndag erbjuder vi kortare tur med ånglok från Sveriges Järnvägsmuseum till Hagaström och tillbaka. Dessa turer tar ca en timme. Tidtabell för dessa finns här!

Lokaltåg från Storvik/Sandviken och Ockelbo/Kolforsen
Lördag och Söndag kan man åka med veterantåg från dessa orter till Gävle och åter. Tidtabell för dessa finns här!. Annonsering av dessa kommer även att ske i lokala annonsblad på dessa orter. Entrébiljetten till TÅG 150 kan köpas ombord och gäller som färdbiljett på dessa tåg.

Det finns bara en biljett som gäller ombord, och det är entrébiljetten till TÅG 150.

Den moderna tågutställningen
På gamla AGEVE-området, granne med Sveriges Järnvägsmuseums område, finns den moderna tågmässan. Här finns det senaste av snabbtåg, ellok, diesellok, godsvagnar, personvagnar och banarbetsmaskiner. Mer info om denna läggs efter hand ut här!

Den historiska tågutställningen
På Sveriges Järnvägsmuseum finns en hel del nytt att se. Vi har ställt in en del andra fordon i den fasta utställningen. Utanför museet (vid vändskivan) står flera ånglok under ånga, och motorlok startas upp. Här är just du välkommen upp i hytten och hälsa på! Under året har Hennans stationshus flyttats till Gävle, och runt detta håller en stations- och järnvägspark på att skapas. Till Hennan kommer det hela tiden tåg som ska vända eller växlas om. Vid UGJ-stallet är det en levande lokstation och verkstad där det hela tiden servas ånglok och andra lok.

För barnen
På Sveriges Järnvägsmuseum finns ett stort barnområde med minitåg, karuseller och annat roligt för våra små vänner.

För dig som vill fotografera eller titta på tågen
På lördag kväll 9 september erbjuds fina möjligheter att fotografera ånglok runt vändskivan vid UGJ-stallet inne på museet. Det som erbjuds är att detta område avlyses från besökare mellan klockan 20.30-22.00, samt att fotolinje upprättas. De enda människor som då rör sig runt loken är lok och stallpersonal i historiskt korrekt klädsel. Vi kan inte erbjuda tystnad för ljudupptagning, men däremot goda möjligheter till fotografering av loken och miljön med stativ och långa slutartider i skymningen. Fotograferingen kostar inget mer än inträdet på området, och är öppen för alla.

På lördag den 9 september erbjuder vi fotobussar mellan Storvik och Sandviken på förmiddagen samt sen eftermiddag med goda möjligheter att fotografera flera tåg på linjen. Tider samt information om ev. förbokning och kostnader för detta Finns här!. Här kommer det att finnas skisser över alla bra fotoplatser, kartor hur man hittar dit, grafiska tidtabeller samt omloppsplaner för fordon.

Programpunkter TÅG 150

Torsdag 7 september

Varma ånglok, mullrande diesellok och spännande ellok visas utanför OKB-stallet av museets kunniga personal. Välkommen upp i hytten för att känna och titta!

Levande lokstation vid UGJ-stallet, där alla lok som används under TÅG150 servas och underhålls. Välkommen för en titt och fråga gärna vår kunniga personal

Pendeltågstrafik med historiska tåg mellan Gävle Central och Sveriges Järnvägsmuseum respektive moderna utställningen, se separata tidtabeller

Ångloket Förstlingen i fullskala finns i minitågsparken

Ångtågsturer på en timme två gånger under dagen, se separata tidtabeller

Lokors gåta Banverket lanseras sin nya film om säkerhet för mellanstadiebarn här på Sveriges Järnvägsmuseum

Karusell på familjeområdet

Livet i banvaktsstugan Kom till Hosäter för att se hur banvaktarna bodde och drick lite surrogatkaffe

Marknadsgata vid Hennans stationshus

Minitåg i parken. Biljetter till minitåget köpes på plats

Modellklubben visar sin verksamhet i källaren. Visningar kl. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00. Visningsbiljetter köps i ståndet ovanför källartrappan

Trädgården Tur och retur Järnvägens parker och planteringar under 150 år, Trädgårdsutställning i personvagnen vid OKB-stallets vändskiva

Kl. 10.40, 12.00, 13.20 och 14.11

Historiska godståg passerar Sveriges Järnvägsmuseum på Ostkustbanan

Kl. 11.00

Järnvägsmusei Vänner presenterar en överraskning vid OKB-stallets vändskiva

Kl. 12.00, 14.00, 16.00

Förstlingenspexet Ett spex som utspelar sig kring den första inspektionen av loket Förstlingen. I minitågsparken

Kl. 13.00

Ångloket Göta från 1866 med tåg ankommer till Hennan station med tre nya järnvägsböcker. Böckerna kommer då att lanseras och finns sedan till försäljning på marknadsgatan under hela TÅG 150

 

Fredag 8 september

Bygge av växel med tre spårvidder Arbete med den berömda Växjöväxeln med spårvidderna 891,1067 och 1435 mm pågår under hela dagen. Växeln finns intill vägen mellan Sveriges Järnvägsmuseum och Gävle Järnvägstekniks område

Levande lokstation vid UGJ-stallet, där alla lok som används under TÅG150 servas och underhålls. Välkommen för en titt och fråga gärna vår kunniga personal

Pendeltågstrafik med historiska tåg mellan Gävle Central och Sveriges Järnvägsmuseum respektive moderna utställningen  

Varma ånglok, mullrande diesellok och spännande ellok visas utanför OKB-stallet av museets kunniga personal. Välkommen upp i hytten för att känna och titta!

Ångloket Förstlingen i fullskala finns i minitågsparken

Ångtågsturer på en timme två gånger under dagen, se separata tidtabeller

Försäljning av nyutgivna böcker på marknadsgatan

Karusell på familjeområdet

Livet i banvaktsstugan Kom till Hosäter för att se hur banvaktarna bodde och drick lite surrogatkaffe

Marknadsgata vid Hennans stationshus

Minitåg i parken. Biljetter till minitåget köpes på plats

Modellklubben visar sin verksamhet i källaren. Visningar kl. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00. Visningsbiljetter köpes i ståndet ovanför källartrappan

Trädgården Tur och retur Järnvägens parker och planteringar under 150 år Trädgårdsutställning i personvagnen vid OKB-stallets vändskiva

 

Kl. 10.40, 12.00, 13.20 och 14.11

Historiska godståg passerar Sveriges Järnvägsmuseum på Ostkustbanan

Kl. 12.00, 14.00, 16.00

Förstlingenspexet Ett spex som utspelar sig kring den första inspektionen av loket Förstlingen. I minitågsparken

Kl. 12.00

Sveriges Järnvägsmuseums renoveringsgrupp visar upp de nyrenoverade museifordonen,elloket Ra 846 och trävagnen Co8a 2772 vid OKB-stallets vändskiva

Kl. 13.00

Ångloket Prins August från 1856 med tåg ankommer till Hennans Station för att lansera Riksbankens nya järnvägsmynt. Mynten finns sedan till försäljning där under hela TÅG150

Kl. 12.30, 13.30, 15.30

Guidning av Hennans station och järnvägspark. Hennans station är nyflyttad från Hälsingland hit till Sveriges Järnvägsmuseum. Kom och få reda på lite mer om stationshuset och järnvägsparken. Samling vid stationshustrappan

Kl. 13.00, 14.00, 15.00

Guidning av varma ånglok, mullrande diesellok och spännande ellok vid OKB-stallets vändskiva. Samling vid OKB-stallets vändskiva

Kl. 14.30

Hosäter är en banvaktsstuga från Hälsingland som nu står på Sveriges Järnvägsmuseum. Kom och lyssna på berättelsen om banvaktarens liv i banvaktstugan. Samling vid Hosäter

 

Lördag 9 september

Intensiv tågtrafik med ett 40-tal historiska tåg hela dagen Titta bara på tågen eller ta en tur till Kolforsen och fika i stationshusets trädgård. Se separata tidtabeller

Levande lokstation vid UGJ-stallet, där alla lok som används under TÅG150 servas och underhålls. Välkommen för en titt och fråga gärna vår kunniga personal

Pendeltågstrafik med historiska tåg mellan Gävle Central och Sveriges Järnvägsmuseum respektive moderna utställningen

Varma ånglok, mullrande diesellok och spännande ellok visas utanför OKB-stallet av museets kunniga personal. Välkommen upp i hytten för att känna och titta!

Ångloket Förstlingen i fullskala och modell finns i minitågsparken

Filmtajm och popcorn för alla barn! Bango visar film om säkerheten vid järnvägen. Träffa Bango redan nu på hans hemsida: www.banverket.se/bango

Försäljning av nyutgivna böcker på marknadsgatan och Riksbankens nya järnvägsmynt i Hennans stationshus

Karusell på familjeområdet

Kändiskonduktörer Bland andra finns vår nya ärkebiskop Anders Wejryd och riksdagens talman Björn von Sydow på de olika tåg som är i trafik under dagen

Livet i banvaktsstugan Kom till Hosäter för att se hur banvaktarna bodde och drick lite surrogatkaffe

Marknadsgata vid Hennans stationshus

Minitåg i parken. Biljetter till minitåget köps på plats

Posten säljer jubileumsfrimärken och stämplar vykort med en unik minnespoststämpel i ett rälsbuss-släp, tidigare använt för postsortering på tåg, nu placerat utanför OKB-stallet

Stockholm Live Steamers visar upp sin bana i minitågsparken

Trädgården Tur och retur Järnvägens parker och planteringar under 150 år Trädgårdsutställning i personvagnen vid OKB-stallets vändskiva

Kl. 11.00

Järnvägsmännens Musikkår spelar vid OKB-stallets vändskiva

Kl. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

Förstlingenspexet Ett spex som utspelar sig kring den första inspektionen av loket Förstlingen. I minitågsparken

Kl. 12.20

Ångloken Göta och Prins August med varsitt historiskt tåg ankommer till Hennans station. Tågen ställer upp för fotografering framför stationshuset

Kl. 13.00

Järnvägsmännens Oktett spelar på familjeområdet

Kl. 14.00

Hennan station återinvigs av Ingvar Oldsberg med pompa och ståt. En 40-talsstins från Hennans station är också med liksom talmannen och ärkebiskopen

Kl. 15.00

Järnvägsmännens Musikkår spelar på Gävle Järnvägstekniks område

Kl.17.00 -22.00

Stanna kvar och njut i järnvägsmiljön av god mat och dryck

Kl. 20.30-22.00

Regisserad fotografering av ånglok för fotointresserade vid UGJ-stallets vändskiva.

 

Söndag 10 september

Stor järnvägsmarknad inne i OKB-stallet

Levande lokstation i vid UGJ-stallet, där alla lok som används under TÅG150 servas och underhålls. Välkommen för en titt och fråga gärna vår kunniga personal

Pendeltågstrafik med historiska tåg mellan Gävle Central och Sveriges Järnvägsmuseum respektive moderna utställningen

Varma ånglok, mullrande diesellok och spännande ellok visas utanför OKB-stallet av museets kunniga personal. Välkommen upp i hytten för att känna och titta!

Ångloket Förstlingen i fullskala och modell finns i minitågsparken

Ångtågsturer på en timme två gånger under dagen, se separat tidtabell

Filmtajm och popcorn för alla barn! Bango visar film om säkerheten vid järnvägen. Träffa Bango redan nu på hans hemsida: www.banverket.se/bango

Försäljning av nyutgivna böcker på marknadsgatan och Riksbankens nya järnvägsmynt i Hennans stationshus

Karusell på familjeområdet

Livet i banvaktsstugan Kom till Hosäter för att se hur banvaktarna bodde och drick lite surrogatkaffe

Marknadsgata vid Hennans stationshus

Minitåg i parken. Biljetter till minitåget köpes på plats

Modellklubben visar sin verksamhet i källaren. Visningar kl. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00. Visningsbiljetter köpes i ståndet ovanför källartrappan

Posten säljer jubileumsfrimärken och stämplar vykort med en unik minnespoststämpel i ett rälsbuss-släp, tidigare använt för postsortering på tåg, nu placerat utanför OKB-stallet

Skånska Jernbanekapellet spelar under dagen på Gävle Central och på museiområdet

Stockholm Live Steamers visar upp sin bana i minitågsparken

Trädgården Tur och retur Järnvägens parker och planteringar under 150 år Trädgårdsutställning i personvagnen vid OKB-stallets vändskiva

Kl. 10.00

Skånska Jernbanekapellet spelar upp stycket ”J1393” vid OKB-stallets vändskiva

Kl. 10.40, 12.13, 13.20 och 14.11

Historiska godståg passerar Sveriges Järnvägsmuseum på Ostkustbanan

Kl. 12.00, 14.00, 16.00

Guidning av varma ånglok, mullrande diesellok och spännande ellok vid OKB-stallets vändskiva. Samling vid OKB-stallets vändskiva

Kl. 12.00, 14.00, 16.00

Förstlingenspexet Ett spex som utspelar sig kring den första inspektionen av loket Förstlingen. I minitågsparken

Kl. 13.00, 15.00

Guidning av Hennans station och järnvägspark. Hennans station är nyflyttad från Hälsingland hit till Sveriges Järnvägsmuseum. Kom och få reda på lite mer om stationshuset och järnvägsparken. Samling vid stationshustrappan

 
Kända kringarrangemang lördag 9/9

Ockelbo
Banverket mellersta banregionen, Wij trädgårdar samt Ockelbo kommun kommer att inviga Ockelbos renoverade stationsmiljö på lördagen kl 12-13. Hela dagen kommer Ockelbo station vara levande med massor av aktiviteter.

Kolforsen
Byalaget kommer att ha kolmilan igång, samt ordna tågskådarfik i Kolforsen. Jädraås-Tallås Järnväg hjälper till att skapa en gammal stationsmiljö och en resa från Gävle till Kolforsen kan verkligen rekommenderas. En veteranbusslinje kommer att anordnas mellan Kolforsen och Ockelbo där gamla järnvägsbussar används i trafik. Bussresan är gratis.

Storvik
Vilda Västerndag och veteranbilsträff vid stationen. Stationsfiket är öppet.

Sandviken
Brandmuseet hjälper till att fylla ångloken med vatten vid tåguppehållen.

Gävle

EuroMaint har öppet hus lördagen den 9/9 kl. 10-15. Det går en motorvagnspendel från Gävle C under dagen. Hos EuroMaint visar man bl a upp ”biogaståget”.

Hitta till Sveriges Järnvägsmuseum                                                                                                  Sveriges Järnvägsmuseum ligger i Gävle, den största staden i landskapet Gästrikland.

Om du kommer till Gävle med bil är det 2 timmars körning norr om Stockholm, på östkusten. När du närmar dig Gävle på E4 ta avfarten Gävle S och följ skyltningen mot ”Järnvägsmuseum”.

Från Arlanda Flygplats, utanför Stockholm, är det 1 timmes tågresa till Gävle.

Om du tar tåget till Gävle från Stockholm är det 1,5 timmes tågresa. Lagom avstånd för en dagsutflykt. Museet ligger på gångavstånd från Gävle Station (ca 2 km).

Om du vill övernatta i Gävle finns det många hotell i staden. För mer information om övernattningsmöjligheter hänvisar vi till den här hemsidan http://www.gastrikland.com

 

TÅG 150 blir garanterat inget man kommer att glömma,

men däremot ångra - om man missar!

 

Sveriges Järnvägsmuseum,  Gävle

Tel. 026-14 46 15

E-post: jarnvagsmuseum@banverket.se

http://www.jarnvagsmuseum.se

Länk till den officiella hemsidan för järnvägens 150-års firande 2006

Banverket              Sveriges Järnvägsmuseum

 


Retur till sidans början

Senaste uppdatering 2006-08-31