TÅG 150 – Tidernas största tågfest med gamla, nya och framtidens tåg
Åter till TÅG 150-sidan?
Klicka i bilden ovan!

TÅG 150 i Gävle 7-10 september 2006

Tips på fotoplatser för dig som vill fotografera tågen längs linjen

Fotoinformation
Under TÅG 150 välkomnar vi alla att fotografera tåg. På  följande 11 sidor har vi föreslagit ett antal fotoställen som har rekognoserats av Sten-Åke Bergholm. Fredrik Sargren har gjort fotoskisser.
Tänk på att det är förbjudet att vistas i spårområde utan utbildning i Banverkets föreskrift 923, säkerhetsväst med rätt klassning, samt tillstånd från infrastrukturförvaltaren (alltså Banverkets mellersta region) eller
ett järnvägsföretag.
Beträd ej heller privata vägar och tomter utan tillstånd. Vi ber er att respektera detta, så att vi har Banverkets, järnvägsbranschens och allmänhetens förtroende att även i framtiden få göra liknande arrangemang för er.
 

Rekommenderade
fotoplatser
Gör ditt val och klicka
på Pdf-symbolen

1  Forsby

2  Åbyggeby

3  Oslättfors

4  Råhällan

5  Skolforsen

6  Testeboån

7  Klackvägen

8  Eriksberg

9  Nygårds

10 Yttermyra

11 Österberg

 

Karta över fotoplatser TÅG 150

 

 


Retur till sidans början

Senaste uppdatering 2006-08-31