Järnvägsmuseets dag 2002

Som synes var det mycket folk på järnvägsmarknaden. Bilden visar bara en liten del. Foto: Rolf Sten