Järnvägsmuseets dag 2002

Två gamla bussar svarade för transporterna till och från fordonsmagasinet på Nynäs. Tyvärr har jag inte bussarnas data uppskrivet. Foto: Rolf Sten