Kontakta  Aktuellt Spår/Sidospår Arkiv       

Sidospår 4/24
Sidospår nummer 1 2024,
skickas ut till
medlemmarna 20 april.
 
SPÅR 2023
Årsboken SPÅR 2023
  skickades ut tillsammans med Sidospår nummer 2 den 19 juni.

Ett diskussionsforum
Länk till Järnvägshistoriskt Forum

För att komma vidare! Klicka Här eller i bilden ovan!

Gillar du?
Tåg? Järnväg? Historia? Teknik? Miljö? Samhällsutveckling?

Järnvägsmuseet
har en av världens finaste samlingar av lok och vagnar tillsammans med fotografier, föremål och fakta från den svenska järnvägshistorien.

Du kan stödja Järnvägsmuseet
i arbetet med att vårda, bevara och utveckla de unika järnvägshistoriska samlingarna som finns på museet genom att bli medlem i Järnvägsmusei vänner, JvmV.
- Stödjande eller aktiv medlem? Alla är lika välkomna! Ju fler vi blir desto bättre stöd kan vi ge till Järnvägsmuseet!

- JvmV är en ideell förening vars medlemmar bland annat hjälper museet med renovering av olika järnvägsobjekt, järnvägsforskning, it-utveckling, digitalisering, guidningar och funktionärsskap vid olika arrangemang.
- I Gävle finns även en modelljärnvägssektion, Gävle modelljärnväg, där medlemmar bygger modelljärnväg i skala H0.
- Föreningen arrangerar även en Järnvägsmarknad i samband med den årliga Museidagen.
- För närvarande har vi medlemmar som ideellt arbetar för museets räkning med olika objekt i Gävle och Ängelholm.
- Vi driver även Järnvägshistoriskt Forum. Ett diskussionsforum på Internet, öppet för alla!

Medlem blir du enklast genom att betala årsavgiften:
För år 2024 är medlemsavgiften för vuxna  495 kronor och 50 kronor för familjemedlem.
Ungdom (t o m 20 år) 100 kr samma förmåner som vuxen.
Avgiften betalas
Med Bankgiro 5777-5561
.
eller
Med SWISH till: 1232194926
Ange i meddelande fältet: Ny medlem.
Så kontaktar vi dig på det telefon-nummer som du har angett.

OBS! För personer bosatta utanför Norden tillkommer en avgift på 100 kr. Detta på grund av höga portoavgifter för Spår och Sidospår.

Vi betalning från utlandet, använd:
Bank account: IBAN SE21 8000 0810 3498 3986 2324.  BIC:SWEDSESS

Medlem!
Glöm ej att meddela adressändringar till medlem@jvmv.se

Som medlem i Järnvägsmusei vänner får du:
SPÅR 2023
Järnvägsmuseets  årsbok "SPÅR" vilken från och med 2010 utkommer april - juni. Den är inbunden med hårda pärmar och omfattar minst144 sidor.

Sidospår 4/23- Föreningens nyhetsblad / medlemstidning "SIDOSPÅR" som utkommer med 4 nummer per år.
Läs mer>>

 

Förutom ovanstående har Du mot uppvisande av giltigt medlemskort;
Fri entré på  Järnvägsmuseet i Gävle samt på järnvägsmuseerna i Norden.
Obs! vid vissa särskilda evenemang på museerna kan den fria entrén vara indragen!

Vidare har du;
- 10% rabatt i Järnvägsmuseets butik
- du har även fri entré till Järnvägens museum Ängelholm.
- informationsblad och program från Järnvägsmuseet.
- möjlighet att deltaga i resor och arrangemang som ordnas av föreningen.

Välkommen som medlem!

Kontakt med Järnvägsmusei Vänner, JvmV?

Se under "Kontakta" längst upp på sidan!

Järnvägsmuseet på Internet.
Järnvägsmuseet.se

Senaste uppdatering 2024-04-11 Redaktör Rolf Sten
 

eXTReMe Tracker
24498


- Försenade utskick -

Av flera olika skäl är årets första utskick till medlemmarna försenat.

-  Utskicket kommer att ske 20 april och omfattar: Medlemskort, Sidospår nummer 1, Kallelse till årsmöte, verksamhetsberättelse för 2023.

-  2024 års ordinarie stämma äger rum i Falun lördagen den 18 maj klockan 1100

------------


Text: Jan Ericson och Henrik Reuterdahl

Ibland kan järnvägsintresset tyckas rulla på i invanda spår – läsa böcker, bläddra i tidskrifter, ta en tur med ett museitåg.
SJK och Järnvägsmuseet vill röra om lite i den grytan och arrangerar därför en spektakulär galaföreställning i Gävle den 28 september 2024. Innan dess ska alla ni läsare få möjligheten att nominera era
favoriter i olika klasser – vinnarna kommer sedan att uppmärksammas vid en grandios prisutdelning!

I JUNI 2024 slår Järnvägsmuseet i Gävle upp portarna igen efter att ha varit stängt i drygt sex år. Inte bara museibyggnaderna har lyfts och moderniserats, utan det gäller också i högsta grad utställningarna och exponaten.

Alla vi som minns atmosfären kring tidigare museibesök i Gävle kommer inte att bli besvikna – allt det nya känns rätt och fräscht!

TILLSAMMANS MED SJK går Järnvägsmuseet nu ut hårt för att profilera satsningen och sprida budskapet om återinvigningen.
En modul i det arbetet är instiftandet av
Oscar Werner Galan, som är tänkt att bli en årligt återkommande begivenhet på återupptagna Järnvägsmuseets dag som år 2024 infaller den 28 september.

SÄKERT UNDRAR DU vem Oscar Werner (major till graden) är. Jo, han var museets första chef och innehade tjänsten åren 1915–36.
Nu har han fått låna sitt namn till ett evenemang som kommer att göra sitt bästa för att efterlikna en stor filmgala i Hollywood, som den av en händelse delar förnamn med.

DEN BÄRANDE IDÉN är att alla ni läsare och järnvägsentusiaster över hela landet ska få nominera personer, händelser, fordon och miljöer, som stuckit ut särskilt i ”tågintressevärlden” under år 2023.

ÅTTA KATEGORIER blir det.

A KVINNLIG JÄRNVÄGSPROFIL 2023
Valfri person som gjort något alldeles extra för hobbyn.

B MANLIG JÄRNVÄGSPROFIL 2023
Valfri person som gjort något alldeles extra för hobbyn.

C BÄSTA UNGDOMSVERKSAMHET 2023
Till exempel mottagande, program, ansvar, utbildning.

D BÄSTA ARRANGEMANG 2023
I första hand sådana som arrangeras utanför museibanorna.

E BÄSTA MUSEIBANEUPPLEVELSE 2023
Till exempel autenticitet, guidning, personalbemötande, komfort.

F BÄSTA ANTIKVARISKA PROJEKT 2023
Inte bara fordon – även stationsmiljöer, ställverk och byggnader.

G BÄSTA KUNSKAPSFÖRMEDLING 2023
Till exempel bok, artikelserie, föredragshållare, film, hemsida, podd.

H HEDERSPRIS 2023
Person eller verksamhet som under flera år presterat på hög nivå.

Din uppgift är nu att senast den 30 april 2024 skicka in nomineringsförslag (och motiveringar) för en, flera eller alla kategorier – dock bara en nominering per kategori.

Det enda sättet att nominera är att skicka ett mejl tillkampanjadressen
owg@sjk.se och ange aktuell kategoribokstav och vem, vilka eller vad du tycker höjer sig över mängden och bör uppmärksammas!

NÄR NOMINERINGSTIDEN gått ut sammanställer en av SJK och Järnvägsmuseet sammansatt jury resultaten och utser en vinnare i varje kategori och dessutom två ”runner-ups” – de senare mest för att skapa spänning under prisutdelningsceremonin (”och de nominerade är”, kuvertsprättning och trumvirvel).
Detta följs sedan naturligtvis av
”OCH VINNAREN ÄR!”
i varje kategori.
De lyckliga (eller en representant från en vinnande organisation) får komma upp på scenen för att ta emot sina fina Oscar Werner-statyetter och (helst) hålla ett  evenemangstypiskt tacktal.

Hela ceremonin kommer att äga rum under en trerätters bankettmiddag för de nominerade, inbjudna funktionärer och honoratiores.

PÅ ETT SÅ HÄR tidigt stadium är långt ifrån alla detaljer fastlagda, men allteftersom de klarnar kommer de att presenteras i tidskriften Tåg. Tills dess:

NOMINERA SÅ ATT DET STÅR HÄRLIGA TILL!

------------


NYA Järnvägshistoriskt forum är nu i drift

Från den 11 januari är det gamla forumet stängt för inloggning. Det är i fortsättningen öppet för läsning och sökning bland alla inlägg och bilder.

-  Nya Järnvägshistoriskt Forum är, utan kostnad, öppet för registrering av medlemmar vilka efter godkännande kan sätta igång och skriva inlägg.

Jag ber er ha förståelse för att det kommer att bli en hel del strul innan vi alla blir vana vid den ”Nya uniformen”

Börja med att läsa regelverket! Det finns HÄR!

------------

En ny "bok", Järnets väg, transportleden Vintjärn – Åg – Korså bruk – Korsån station skriven av Jan–Olov Svensson

Sidospår nummer 3 innehåller en "bok" som beskriver Järnets väg, transportleden Vintjärn – Åg – Korså bruk – Korsån station.

"Boken" består av 33 A4-sidor och innehåller förutom texten kartor ritningar och en mängd bilder. Den finns att köpa från Järnvägsmusei vänner
för 180 kr. Eventuellt porto tillkommer med 50 kr.

Du kan beställas den genom att skicka in beloppet till vårt Bankgiro 5777-5561. Det går även att skicka mail till butiken@jvmv.se så skickar vi den med ett bifogat inbetalningskort.

------------

23 maj 2015 fyllde Sveriges Järnvägsmuseum 100 år!

Sveriges Järnvägsmuseum 100 år!Detta firades  ett stort arrangemang.
Hela programmet fanns i en programtidning som delades ut till besökarna.

Hela denna tidning finns här som nedladdningsbar PDF-fil

 

 

 

 

------------

järnvägsmuseet, Digitaltmuseum.se

Järnvägsmuseets digitala samlingar
finns numera på två olika platser!
Bildsamlingen återfinns nu på Digitaltmuseum.
Klicka på ovanstående bild.
Kvar på Samlingsportalen finns ritningar, tidtabeller, böcker mm. Klicka på nedanstående bild. Välkomna!

Samlingsportalen.se

------------

Lite statistik för 2022

Under året hade vår hemsida 132 954 besök!

bangardar.se var antalet besök 59 427

På vårt Järnvägshistoriska forum
uppgick antalet besök till 1 456 926!

Under år 2021 hade vår hemsida 112 901 besök!

bangardar.se var antalet besök 65 086

På vårt Järnvägshistoriska forum
uppgick antalet besök till 1 674 592!

------------

Torsdagsgruppen
Vändskivan JvmV, (facebook) .
En del av Järnvägsmusei Vänners verksamhet i Gävle.
Vi håller för det mesta till bakom två stallportar i UGJ-stallet
.

Intresserad! kom med Du också! Bakom kameran: Ove Häger.

Arbetsledare för verksamheten är Bengt Lindberg.
Du är välkommen i gänget! är
DU intresserad?
 Kontakta Bengt via e-post
bengt.lindberg@jvmv.se
Läs mer här! Nytt

--------------

Järnvägsmuseets nya entré kommer att ramas in av X5-tåget som nyligen tillförts museet.
Järnvägsmuseets nya entré kommer att ramas in av X5-tåget som nyligen tillförts museet.
Till vänster står ändvagn X5B (2 klass), dockad direkt mot huset, invändigt ombyggd för främst skolklasser. Till höger står X5A (1 klass) fristående utanför konferensrummet, i befintligt men renoverat utförande, dit konferensgäster kan gå ut för en fika eller samvaro.
Som det ser ut nu kommer museet att öppna igen sommaren 2023.


 

Sidospår som sökbara PDF-filer

 Följande årgångar Sidospår, 2004-2018, finns att ladda hem som sökbar Pdf-fil. Kolla längre ned på sidospårssidan under respektive innehållsförteckning.

--------------

Järnvägsmuseets stjärnor
- Små berättelser om våra lok och vagnar -

Detta är titeln på en bok, skriven av järnvägsmuseets chef Robert Sjöö och utgiven av Statens maritima museer, Järnvägsmuseet. Mikael Dunker har stått för formgivningen. Formatet är 20,5 X 26,3 cm, limmad rygg med mjuka pärmar och hela 300 sidor tjock!

Järnvägsmuseets stjärnorBoken borde vara ett måste för alla järnvägsintresserade. Den torde även väcka intresse för den som inte är intresserad av järnväg.
Den handlar i grunden om alla de fordon som museet har i sina samlingar. Den börjar med det äldsta fordonet och går sedan framåt i tiden med en historisk bakgrundshistorik ör varje fordon.
De sista sidorna innehåller listor över Järnvägsmuseets samtliga lok, motorfordon och personvagnar ingående i samlingarna samt godsvagnar och tjänstefordon som finns med i boken. Allt är mycket välskrivet och lättläst.
Kort sagt Robert Sjöö har gjort ett mycket gott jobb! Jag avslutar denna recension med Robert Sjöös text på sista sidan:

”Den här boken är inte en historiebok. Det är en bok med historier.
Lok och vagnar kan inte berätta själva
men de är ändå huvudrollsinnehavare i större eller mindre berättelser.
Utan de första, primitiva ångloken, inga höghastighetståg.
Utan dem som konstruerat dem, använt dem, talat om dem, inget behov av något nyare eller bättre.
Samlingen av lok och vagnar som vi förvaltar är mer representativ än kanske någon annanstans i hela världen.
Varje museifordon är noga utvalt och har sin egen berättelse”.

Rolf Sten

Boken finns att köpa och kostar endast 100 kr! Ja det är sant, endast 100 kr! Beställ den via telefon 026-4551460 eller mail: info@jarnvagsmuseet.se  Porto tillkommer.

-------------

Gemensamma möten -  
JvmV och Svenska Järnvägsklubbens Gävleavdelning
Nästa möte: Inget planerat för närvarande.

--------------