Om JVMv Kontakta Aktuellt Spår Arkiv Länkar

 

 Järnvägsmusei Vänners verksamhet i Herrljunga lokstall
Under november startade en ny verksamhet i det gamla anrika lokstallet i Herrljunga. I första hand avser den rustningsarbeten på Sveriges Järnvägsmuseums lok B 1038. Loket är tillverkat av Motala Verkstad 1910.

B 1038 i Gävle. Foto: Per-Åke Lampemo
B 1038 i Gävle
Transporten av B 1038 från Gävle via Grängesberg till Herrljunga gick riktigt bra, utan några större problem. Med start i Gävle den 13 november 2005 kl 05.15  ankom vi till Herrljunga kl.23.00. Dragkraft var BK-Tågs TMX 1042.
    Just nu håller vi på med ett antal praktiska åtgärder för att få lokstallet i funktionellt skick. Detta innefattar städning och röjning, byte av glasruta till personalrum samt reparation av befintlig utomhusbelysning. Till detta har cirka 20 kbm ved för påeldning av ånglok införskaffats gratis. Veden ligger numera på plats i Herrljunga
lokstall.
   Lokstallet har idag fungerande vatten, avlopp, el och värme. Samtliga stallplatser värms upp till 5-10°C, med andra ord frostfritt. Dock är de stora stallplatserna något mer isolerade och lägre i takhöjd (ett extra innertak) vilket gör att värmen ligger på mellan 10-12°C, (en bra arbetstemperatur för ångloksjobb)

Herrljunga lokstall. Foto: Per-Åke Lampemo
Herrljunga lokstall   Lokstallet består av 6 st stallplatser; 2 stora och 4 mindre stallplatser. Det stora stallskeppet är cirka 21-22 spårmeter långt, de mindre är cirka 17 spårmeter.
Det finns idag ett personalrum med omklädningsrum och dusch. Till detta kommer pannrum som idag till hälften är verktygs- och signalförråd för Banverket produktion Herrljunga.
   Banverket håller i dagarna på att tömma sina förråd i lokstallet inför årsskiftet. Det finns 3 st spår utomhus i direkt anslutning till lokstallet. Ett spår (ca 30 meter) vid varje sida av stallet samt ett nybyggt stickspår (ca 75-80 meter). Med andra ord ett mycket bra och inte allt för stort lokstall som kan vara ett utmärkt komplement
till både Ängelholm och Gävles verksamhet för uppställning och översyn samt enklare revisioner av ånglok.

När vi är klara med de första jobben och installerat oss i lokstallet är det dags att ta sig an SJ B 1038. Här kommer vi att i samarbete Sveriges Järnvägsmuseum ha en ha en arbetshelg per månad, men troligtvis kommer arbete även utföras på vardagar.


Per-Åke Lampemo
E-post: herrljunga@jvmv.se
Järnvägsmusei Vänners platsombud i Herrljunga lokstall

Åter Herrljunga lokstall? 

 


Senaste uppdatering 2007-06-07 Redaktör Rolf Sten