Kontakta  Aktuellt Spår/Sidospår Arkiv       


Sidospår nummer 3 2020
Sidospår nummer 3 2020, lämnades till Postnord 2 oktober för utskick till medlemmarna.
 
SPÅR 2020
Senaste årsboken.

E
tt diskussionsforum

Länk till Järnvägshistoriskt Forum

För att komma vidare! Klicka Här eller i bilden ovan!

Gillar du?
Tåg? Järnväg? Historia? Teknik? Miljö? Samhällsutveckling?

Järnvägsmuseet
har en av världens finaste samlingar av lok och vagnar tillsammans med fotografier, föremål och fakta från den svenska järnvägshistorien.

Du kan stödja Järnvägsmuseet
i arbetet med att vårda, bevara och utveckla de unika järnvägshistoriska samlingarna som finns på museet genom att bli medlem i Järnvägsmusei vänner, JvmV.
- Stödjande eller aktiv medlem? Alla är lika välkomna! Ju fler vi blir desto bättre stöd kan vi ge till Järnvägsmuseet!

- JvmV är en ideell förening vars medlemmar bland annat hjälper museet med renovering av olika järnvägsobjekt, järnvägsforskning, it-utveckling, digitalisering, guidningar och funktionärsskap vid olika arrangemang.
- I Gävle finns även en modelljärnvägssektion, Gävle modelljärnväg, där medlemmar bygger modelljärnväg i skala H0.
- Föreningen arrangerar även en Järnvägsmarknad i samband med den årliga Museidagen.
- För närvarande har vi medlemmar som ideellt arbetar för museets räkning med olika objekt i Gävle och Ängelholm.


Medlem blir du enklast genom att betala årsavgiften:
För år 2020 är medlemsavgiften för vuxna  495 kronor och 50 kronor för familjemedlem.
Ungdom (t o m 20 år) 100 kr samma förmåner som vuxen.
Avgiften betalas

Med Bankgiro 5777-5561
.
eller
Med SWISH till: 1232194926
Ange i meddelande fältet: Nymedlem.
Så kontaktar vi dig på det telefon-nummer som du har angett.

OBS! För personer bosatta utanför Norden tillkommer en avgift på 100 kr. Detta på grund av höga portoavgifter för Spår och Sidospår.

Vi betalning från utlandet, använd:
Bank account: IBAN SE21 8000 0810 3498 3986 2324.  BIC:SWEDSESS

Medlem!
Glöm ej att meddela adressändringar till medlem@jvmv.se

Som medlem i Järnvägs-musei vänner får du:

SPÅR 2020 Järnvägsmuseets  årsbok "SPÅR" vilken från och med 2010 utkommer april - juni. Den är inbunden med hårda pärmar och omfattar minst144 sidor.

- Föreningens nyhetsblad / medlemstidning "SIDOSPÅR" som utkommer med 4 nummer per år.
Läs mer>>
-
10% rabatt i Järnvägsmuseets butik
-
fri entré till Järnvägsmuseet Obs! vid vissa särskilda evenemang på museet kan den fria entrén vara indragen!
-
fri entré till järnvägsmuseerna i Norden. Obs! vid vissa särskilda evenemang på museerna kan den fria entrén vara indragen!
- du har även fri entré till Järnvägens museum Ängelholm.
-
informationsblad och program från  Järnvägsmuseet.
-
möjlighet att deltaga i resor och  arrangemang som ordnas av föreningen.

Välkommen!

Kontakt
med Järnvägsmusei Vänner, JvmV?

Se under "Kontakta" längst upp på sidan!

Järnvägsmuseet på Internet.
Järnvägsmuseet.se

Senaste uppdatering 2020-10-02 Redaktör Rolf Sten
 

eXTReMe Tracker
24498


Kommande händelser

Med tanke på "Covid situationen"!
- Kom ihåg att följa Folkhälsomyndighetens uppmaningar: Håll avstånd, tvätta händerna och undvik sociala kontakter.
- Respektera all sjukvårdspersonal som nu sliter och slits för att sjukvården ska räcka till!

--------------
Lite statistik för 2019

Under det gångna året har vår hemsida
 haft 102 243 besökare!

På vårt Järnvägshistoriska forum uppgick antalet unika besökare till 1 564 497!
--------------

järnvägsmuseet, Digitaltmuseum.se

Järnvägsmuseets digitala samlingar
finns numera på två olika platser!
Bildsamlingen återfinns nu på Digitaltmuseum.
Klicka på ovanstående bild.
Kvar på Samlingsportalen finns ritningar, tidtabeller, böcker mm. Klicka på nedanstående bild.
Välkomna!

Samlingsportalen.se

--------------

Järnvägsmusei Vänners - årsmöte 2019
Järnvägsmusei Vänners årsmöte i Kilafors 2019

Lördag 27 april höll Järnvägsmusei Vänner sitt 39:de årsmöte. Den här gången var årsmötet förlagt på Herrgården i Kilafors. 39 medlemmar närvarade på mötet.
Naturligtvis transporterades vi dit på ett ståndsmässigt sätt, i Järnvägsmuseets Inlandsbanemotorvagn Y1 1343. Resan startade på Gävle C klockan 0900 och gick via Söderhamn och den nyöppnade linjen till Kilafors med fotostopp i Marmaverken.
I Kilafors gjordes uppehåll för årsmötet och en god buffé. Därefter anträddes återresan till Gävle vilken gick via Holmsveden - Ockelbo och vi anlände till Gävle C tidtabellsenligt 1430.
Bilden ovan är tagen på Kilafors station där vi inväntar avgångstid för återresan till Gävle C. Foto: Catarina Hedqvist.

--------------
 

Sidospår som sökbara PDF-filer

 Följande årgångar Sidospår, 2004-2011, finns att ladda hem som sökbar Pdf-fil. Kolla längre ned på sidospårssidan under respektive innehållsförteckning.

--------------

Recenserat!

Järnvägsmuseets stjärnor
- Små berättelser om våra lok och vagnar -

Detta är titeln på en bok, skriven av järnvägsmuseets chef Robert Sjöö och utgiven av Statens maritima museer, Järnvägsmuseet. Mikael Dunker har stått för formgivningen. Formatet är 20,5 X 26,3 cm, limmad rygg med mjuka pärmar och hela 300 sidor tjock!

Järnvägsmuseets stjärnorBoken borde vara ett måste för alla järnvägsintresserade. Den torde även väcka intresse för den som inte är intresserad av järnväg.
Den handlar i grunden om alla de fordon som museet har i sina samlingar. Den börjar med det äldsta fordonet och går sedan framåt i tiden med en historisk bakgrundshistorik ör varje fordon.
De sista sidorna innehåller listor över Järnvägsmuseets samtliga lok, motorfordon och personvagnar ingående i samlingarna samt godsvagnar och tjänstefordon som finns med i boken. Allt är mycket välskrivet och lättläst.
Kort sagt Robert Sjöö har gjort ett mycket gott jobb! Jag avslutar denna recension med Robert Sjöös text på sista sidan:

”Den här boken är inte en historiebok. Det är en bok med historier.
Lok och vagnar kan inte berätta själva
men de är ändå huvudrollsinnehavare i större eller mindre berättelser.
Utan de första, primitiva ångloken, inga höghastighetståg.
Utan dem som konstruerat dem, använt dem, talat om dem, inget behov av något nyare eller bättre.
Samlingen av lok och vagnar som vi förvaltar är mer representativ än kanske någon annanstans i hela världen.
Varje museifordon är noga utvalt och har sin egen berättelse”.

Rolf Sten

Boken finns att köpa och kostar endast 100 kr! Ja det är sant, endast 100 kr! Beställ den via telefon 026-4551460 eller mail: info@jarnvagsmuseet.se  Porto tillkommer.

-------------

Gemensamma möten -  
JvmV och Svenska Järnvägsklubbens Gävleavdelning
Nästa möte: Inget planerat för närvarande.

--------------

Vändskivan JvmV, (facebook) en del av Järnvägsmusei Vänners verksamhet i Gävle. Vi håller för det mesta till bakom två stallportar i UGJ-stallet.

Intresserad! kom med Du också! Bakom kameran: Ove Häger.

Arbetsledare för verksamheten är Bengt Lindberg.
Du är välkommen i gänget! är du intresserad? Kontakta Bengt via e-post
bengt.lindberg@jvmv.se
Läs mer här! Nytt

--------------

Järnvägarnas Museiförening (Jvgmf)

Grundad 1961 av Bengt E Unver
Järnvägarnas Museiförening (Jvgmf) är en ideell förening som verkar för insamling och bevarande av järnvägsarkivalier samt forskning och förmedling av järnvägshistoria i allmänhet och från Östergötland i synnerhet. Föreningen är stödförening för Östergötlands Järnvägsmuseum beläget i Valla Gård, en del av Friluftsmuseet Gamla Linköping. Jvgmf medverkar därvid i vård och presentation av materiel som deponerats av Järnvägsmuseet i Gävle.

Besöksadress: Valla Gård, Gamla Linköping.
Öppettider för museet: Midsommar till mitten på augusti dagligen kl 12-16. I övrigt se jvgmf.se eller kontakta Infomagasinet, Gamla Linköping tel. 013-121110. Fri entré.

Postadress: Östergötlands Järnvägsmuseum, Valla Gård, 583 30 Linköping.
Hemsida: www.jvgmf.se
E-postadress: info@jvgmf.se

Medlemsavgift 2020: Dubbelansluten till JvmV: 495 kr, familjemedlem 50 kr, medlem i utlandet: 595 kr.
Endast medlem i Jvgmf: 60 kr (erhåller ej Sidospår, Spår eller JvmV:s förmåner).
Plusgiro: 582571-6.

Informationsblad: Ångstöten, ett enkelt A4 med föreningsinformation som distribueras med Sidospår eller separat till icke dubbelanslutna medlemmar.

Ordförande: Lars Linde,
E-post: ordf@jvgmf.se, tel.: 0706-717595.